TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilösuojalaki (523/99) 10§ ja 24§

 

 1. REKISTERINPITÄJÄ:

Espoon Erotuomarikerho ry

Y-tunnus: 1099286-7

Urheilupuistontie 02200 Espoo

 

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

hallitus@eek.fi

 

 1. REKISTERIN NIMI:

Jalmari – jäsenrekisteri

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Rekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11 § mukaisena jäsenluettelona.

Lisäksi rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen

kokouskutsujen lähettämiseen (yhdistyslaki 20 ja 24 §) ja jäsenmaksujen laskuttamiseen sekä tuomaripalkkioiden suorittamiseen. Rekisteriä käytetään jäsenistön tiedottamiseen yhdistyksen asioista, tilastointiin ja analysointiin.

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

Jäsenen perustiedot, kuten:

nimitiedot

syntymäaika

yhteystiedot

osoitetiedot

puhelinnumero

sähköpostiosoite

muut jäsenen demografiatiedot

Rekisteröitymistiedot, kuten:

käyttäjätunnus

salasana

muu mahdollinen yksilöivä tunnus

Henkilön kuva

Mahdolliset luvat ja suostumukset

Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten:

laskutus- ja maksutiedot

tuote- ja tilaustiedot

asiakaspalautteet ja yhteydenotot

peruutustiedot

Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:

selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot

tiedot palveluiden käytöstä

Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

Järjestelmän käyttötiedot ja -tilastot

Tapahtumien osallistumistiedot

Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

 1. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA:

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT:

Rekisterinpitäjän lisäksi Monipalvelu Molariuksen työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Tietoja käsitellään, siirretään tai luovutetaan vain Euroopan unionin alueella, Euroopan talousalueella ja sellaisissa maissa, joista Euroopan yhteisöjen komissio on henkilötietolain 22 a §:n mukaisesti todennut, että maissa taataan tietosuojan riittävä taso.

 

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

 

 1. REKISTÖRÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Espoon Erotuomarikerho ry:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

 

 1. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN:

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Laatimispäivä: 24.05.2018