Kevään jäsenkyselyn tulokset

Espoon Erotuomarikerhon huhtikuussa 2021 tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi yli 30 kerholaista. Vastausprosentti oli 33%, jota voi pitää tyydyttävänä. Kokonaiskuva kyselystä oli, että se ei nostanut esiin erityisen kärjistyneitä epäkohtia. 

Tulokset tiivistetysti

Kyselyn vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä erotuomaripalkkioden tasoon. Yli 80 prosenttia vastaajista ei pitänyt niiden merkitystä erotuomariharrastuksen motivaattorina tärkeänä tai melko tärkeänä. Palloliiton otteluiden erotuomariasettelu kaudella 2020 sai melko suotuisat arviot, sillä pääosa (88%) vastaajista piti aseteltujen otteluiden määrää sopivana omalla kohdallaan.

Vastaajista lähes puolet toivoi saavansa otteluunsa tarkkailijan, ja  55 prosenttia vastaajista oli puolestaan valmis toimimaan tarkkailijana.

Kerhon toimintamuotoja koskevilla kysymyksillä kartoitettiin yhteensä kahdeksan eri toimintamuodon mielekkyyttä. Yksikään toimintamuodoista ei saanut täydellistä tyrmäystä kerholaisilta. Kaikilla esitetyillä vaihtoehdoilla, eli koulutustilaisuuksilla, kerhon yhteisillä kuntotreeneillä, harrastusliikuntatuokioilla, jalkapallo-ottelumatkoilla, saunailloilla ja päättäjäisillä oli sen verran paljon kannattajia, että kyselyn perusteella yhtäkään toimintamuotoa tuskin kannattaa suoraan karsia jatkossa pois kerhotoiminnasta.

Myös eri viestintäkanavia arvioitiin tasaisesti. Vastaajilta pyydettiin kannanottoa mitä välineitä ja kanavia he pitävät soveliaina kerhon viestinnässä. Esillä olleet kanavat eli sähköposti, kerhon Facebook-sivu, kerhon kotisivut, etäyhteysalustat (Teams, Zoom) ja mahdollinen kerhon oma Whatsapp saivat kaikki tasaisesti sekä myönteisiä että kielteisiä arvioita.

Kyselyn avovastauksissa tuli jonkin verran kehittämisideoita ja terveisiä johtokunnalle. Tarkkailutoiminnasta toivottiin tiedotusta, kerhon nettisivut halutaan remonttiin ja kerhotoimintaan kaivattiin aktiivisuutta sekä kauden aikana että talvikuukausina.

Mitä seuraavaksi?

Kerhon johtokunnan katsannossa kysely alleviivasi jo esillä olleita viestintäkysymyksiä. Nettisivujen uudistus tarvitaan ja siihen etsitään nyt sopivat tekniset ratkaisut. Viestintää jatketaan kaikissa kanavissa, ja uudeksi väyläksi avataan WhatsApp -kanava.

Kerhon jäsenistössä oleva tarkkailupotentiaali olisi saatava hyödynnettyä, mutta Palloliiton eteläisen alueen kamppaillessa asettelukysymysten kanssa aikaa ei ole riittänyt kerhot osallistavan tarkkailusysteemin pyörittämiseen. EEK:n johtokunta olisi halukas kehittämään tarkkailuun sopivan toimintamallin yhdessä eteläisen kanssa.

Koronan laantuessa kerhon eri toimintoja käynnistellään. Vuodelta 2020 lykätyt 50-vuotisjuhlat toivottavasti toimivat päänavaajana paluulle normaalimpiin oloihin. Ne järjestetään lauantaina 6.11.2021, jos olosuhteet suinkin sallivat.