EEK:n syyskokous – 22.11.2017 klo.18:00 ja toimintasuunnitelma

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita Espoon Erotuomarikerho ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 22.11.2017 klo.18:00 alkaen Viherlaakson lukiolla (Kutojantie 2D, Espoo). Toimintasuunnitelma alhaalla ja esityslistan löydät kirjautumalla sivuille.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1 YLEISTÄ

Jalkapallon suosio kasvaa jatkuvasti, mikä asettaa omat haasteensa erotuomaritoiminnalle. Espoon Erotuomarikerhon (EEK) painopistealue kaudella 2018 on erotuomareiden taitojen ja tietojen kehittäminen laadukkaalla koulutuksella ja erotuomarivalmennuksella. Kerhon tavoitteena on tukea erotuomarina kehittymistä tarjoamalla jäsenille mahdollisimman laadukasta ja kohdennettua koulutusta. Tarkoituksena on tarjota seuroille ja joukkueille mahdollisimman hyvätasoista tuomaritoimintaa. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on oleellinen osa kerhon toimintaa. Huoli erotuomareiden määrän vähenemisestä ja lopettaneiden suuresta määrästä tulee olla jalkapallotoimijoiden yhteinen. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen houkuttelevammaksi niin, että toiminnassa jo mukana olevat kokevat erotuomarina toimimisen mielekkääksi.

Erotuomaritoiminta tarjoaa tavan toimia jalkapallon parissa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi pelaajana, valmentajana tai joukkueen taustahenkilönä toimiminen. Kerho toimii aktiivisessa yhteistyössä alueen seurojen, Suomen Palloliiton, Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin, Suomen Jalkapalloerotuomariliiton, Suomen Erotuomarien liiton sekä Espoon kaupungin kanssa.

Kaudella 2018 Suomen Palloliitossa on käynnissä uudistusohjelma, jonka käytännön vaikutuksesta alueen erotuomaritoimintaan ei ole vielä lisätietoja, mutta kerhon tulee olla aktiivisesti mukana uudistuksen vaikutusten arvioinnissa sekä jäsenistön tukena.

2 EROTUOMARITOIMINTA

Jalkapallo ja futsalerotuomaritoiminta muodostavat yhdessä ympärivuotisen harrastuksen. Kerho tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden jalkapalloerotuomarina toimimiseen aktiivisen kesäkauden ulkopuolella myös useissa talvisarjoissa. Alueen futsaltoiminnasta vastaa Uudenmaan piiri. Jalkapallo-otteluiden tehtävämäärä tulee olemaan kaudella 2018 yli 6000, joista lähes 4000 on Suomen Palloliiton alaisia tehtäviä. Kokonaisottelumäärästä noin 80 prosenttia on junioriotteluita. Uudenmaan piirin järjestämässä futsalsarjassa yhdistyksemme jäsenet tuomitsevat yli 600 tehtävää. Näiden lisäksi EEK:n jäsenet osallistuvat erotuomaritehtävien hoitamiseen muun muassa Uudenmaan alueella pelattavissa turnauksissa. Suomen Palloliiton alaisten sarjojen ottelumäärä kasvaa vuosittain noin viisi prosenttia. Pelinohjaajat tulevat pääsääntöisesti tuomitsemaan pienen kentän ottelut EEK:n alueella.

3 JÄSENET

Kaudella 2018 kerhon tavoitteena on edelleen kasvattaa kokonaisjäsenmäärä sekä nostaa aktiivisesti piirin sarjoissa toimivien erotuomareiden määrää. Kaudella 2017 oli noin 60 prosenttia kerhon aktiivituomareista alle 20-vuotiaita, joka tarkoittaa Espoon Erotuomarikerhon toiminnan olevan edelleen pääasiassa nuorisotoimintaa. Kerho pyrkii lisäämään aktiivituomareiden määrää sekä tukemaan erotuomareiden kehittymistä ja urakehitystä useilla eri tavoilla. Tason nostamiseen vaikuttavat osaltaan kouluttajat, kerhovalmentajat ja kokeneet erotuomarit. Erotuomarivalmentajia ja kokeneita tuomareita innostetaan koulutustoiminnan resursseja lisäämällä yhdessä Uudenmaan piirin kanssa.

Jalkapalloerotuomaritoimintaan tulee vuosittain mukaan noin 30 uutta jäsentä. Uusista jäsenistä täysikäisiä on noin 10 prosenttia, joten nuorten tuomarien opastaminen toiminnan alkuun on tärkeää. Liian moni mukaan tulevista uusista harrastajista lopettaa toiminnan muutaman ensimmäisen vuoden aikana. Uusien jäsenien tukeminen ja kannustaminen on erittäin tärkeää. Jäsenkunnastamme noin 25 prosentilla on monikulttuurinen tausta. Yhteisten toimintatapojen noudattaminen ja seuranta on tärkeä osa monikulttuuritaustaisten henkilöiden integrointia osaksi jäsenistöä, jalkapalloyhteisöä ja yhteiskuntaa.

4 KOULUTUS

Kerho järjestää vuonna 2018 peruskoulutusta uusille erotuomareille, mutta vuosittaisen pakollisen jatkokoulutuksen järjestäminen on Suomen Palloliiton vastuulla. Perus- ja jatkokoulutusten lisäksi Espoon Erotuomarikerho pyrkii järjestämään mahdollisimman paljon erilaisia kohdennettuja moduulikoulutuksia jäsenistölle. Erotuomarin peruskurssi muodostuu teoria- sekä kenttäkoulutuksista ja osallistujien alaikäraja on 16 vuotta. Peruskurssilaiset koulutetaan suoraan isolla kentällä pelattaviin jalkapallo-otteluihin, joissa pelaa pääasiassa 12-vuotiaita tai vanhempia. Tämä tarkoittaa sitä, että erotuomarit pääsevät heti peruskurssin jälkeen vaativien tehtävien pariin. Avustavan erotuomarin koulutus kuuluu oleellisena osana peruskurssiohjelmaan ja kenttäkoulutuksen merkitys korostuu entisestään. Peruskurssin osallistujat tullaan valitsemaan ilmoittautumisten perusteella, jolloin saadaan kuva muun muassa ilmoittautuneiden motivaatioasteesta ja jalkapallon tuntemuksesta. Jatkokursseilla keskitytään kauden teemoihin Suomen Palloliiton ja Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin linjausten mukaisesti. Kerhon omat ajankohtaiset asiat täydentävät koulutuksia.

Kerho järjestää vuoden aikana erillisiä moduulikoulutuksia, joihin kutsutaan erikseen kohderyhmiin kuuluvia tuomareita, mutta samalla koulutukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Kevään aikana ennen kauden alkua järjestetään myös erillisiä fysiikkakoulutuksia.

Pelinohjaajakoulutuksia tullaan järjestämään vuonna 2018 yhteistyössä Espoon Erotuomarikerhon alueen seurojen kanssa. Peruskursseja järjestetään myös suoraan seurojen toiveiden mukaisesti, mikäli kursseille löytyy riittävästi osallistujia.

Kerho järjestää tavallisen peruskurssin lisäksi talven aikana Viherlaakson lukion kanssa yhteistyössä lukiolaisille kohdennetun erotuomarin peruskurssin, jonka tavoitteena on saada lisää innostuneita nuoria mukaan erotuomaritoimintaan.

5 EROTUOMARIVALMENNUS

Erotuomarivalmennuksessa keskitytään kouluttamaan ja opastamaan erityisesti kerhomme nuoria erotuomareita. Tavoitteena on myös löytää uusia erotuomarikykyjä sekä kannustaa jäseniämme parempiin erotuomarisuorituksiin. Tavoitteena on tukea kerhon erotuomarivalmentajien kehittymistä. Kerhomme kouluttajia ja valmentajia opastetaan yhteisen kerhovalmennuslinjan ja samanlaisten pelisääntöjen kouluttamiseen ja tulkintaan yhteisessä tilaisuudessa. Suomen Palloliiton alaisten sarjojen erotuomarivalmennustoimintaa toteutetaan harkitusti. Suomen Palloliiton ja piirin ylimmillä sarjatasoilla erotuomarivalmentaja hoitaa varsinaisen erotuomarin taitojen kehittymisen seuraamisen ohella olosuhdetarkkailua. Erotuomarivalmennukseen pyritään lisäämään resursseja yhdessä Uudenmaan piirin kanssa. EEK valitsee tuomarit ja sarjat, joita pyritään aktiivisesti tarkkailemaan.

6 TIEDOTUS

Jäsenistöä tiedotetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla. Pääosin tämä tapahtuu sähköisesti. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat kerhon internetsivut sekä sähköpostitiedotteet. Kerhon internetsivuilta niin kerhon jäsenet kuin yhteistyötahot löytävät ajankohtaista ja tarpeellista tietoa erotuomaritoiminnasta.

Erotuomariharrastusta markkinoidaan sekä kerhon omilla että Espoon ja Vantaan alueen seurojen internetsivuilla aktiivisesti. Kerhon verkkosivuja kehitetään ja niiden hyödyntämistä tietolähteenä korostetaan edelleen. Sivujen keskustelupalsta tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden keskustella muun muassa erotuomaritehtäviin ja kerhotoimintaan liittyvistä asioista. Kurssi ja muu kerhotoimintaan liittyvä tarpeellinen materiaali painetaan kerhon yhteistyökumppanin toimesta. Kerho tiedottaa alueensa jäsenseuroja Espoossa ja Vantaalla ajankohtaisista asioista kauden aikana.

7 TALOUS

Kerhomme taloudellisina tulonlähteinä ovat jatkossa alueella järjestettävien turnausten asettelu, jäsenmaksut ja avustukset Espoon kaupungilta. Talouden hoitoon panostetaan ja kerhon maksuvalmius pyritään pitämään hyvällä tasolla.

8 OTTELUASETTELU

Otteluasettelu näillä näkymin kuuluu kaudella 2018 pääasiassa Uudenmaan piirille tai Suomen Palloliitolle. Asettelussa piiri kuitenkin käyttää Suomen Palloliiton asetteluohjelmaa, joka mahdollistaa eri asioiden laajan huomioimisen ja hyväksikäytön. Asettelun lisäksi erotuomarit voivat itsenäisesti ohjeiden mukaan valita luokituksensa sallimia otteluita. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja tasapuolisen otteluiden valinnan ja asettelutoiminnon. Kaudella 2018 Uudenmaan piiri pyrkii asettelemaan otteluihin vain erotuomareita, joiden erotuomariluokitus on riittävä, joka tarkoittaa ottelumatkoja myös Espoon Erotuomarikerhon pääasiallisen toiminta-alueen ulkopuolelle.

9 MUU KERHON TOIMINTA

Kerho järjestää ottelumatkoja jäsenistölle ja pelaa jalkapallo- sekä futsalotteluita erilaisissa turnauksissa. Aikaisempina vuosina kerho on menestynyt erotuomarikerhojen välisessä jalkapallon LEK Cupissa, LEKKI-CUPissa ja Lahti turnauksessa ja osallistunee turnauksiin myös vuonna 2018, mikäli ne järjestetään.